Beboerbladet ”Gnisten”

Vennekredsen udgiver bladet Gnisten fire gange årligt, her er der beskrivelser og billeder fra afholdte arrangementer, oplysninger om kommende arrangementer og program.