Aflastningen

Fjordparken har et akut tilbud til borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune bestående af 12 akutte aflastningspladser.
En akut aflastningsplads er et pleje og behandlingstilbud med høj faglighed til de borgere, der har brug for en skærpet og forhøjet indsats i forhold til akutopstået sygdom eller kompliceret plejeforløb. Behandlingen foregår i samarbejde med egen læge.

Du medbringer selv:

  • Fodtøj, tøj, undertøj som du og dine pårørende selv skal mærke med initialer efter vores anvisninger.
  • Toiletsager
  • Bleer + blebevilling
  • Medicin og doseringsæsker til 14 dage
  • Personlig tildelte hjælpemidler ex. rollator m.m.

Evt. mobil telefon, radio og computer. Der er adgang til trådløst internet. Kode er: RKSK HOTSPOT

Døgntakst

Du skal betale en døgntakst for opholdet. Dette skriver du under på ved ankomsten - og du vil så senere modtage en regning for opholdet. Afrejsedagen er uden beregning.
Prisen for opholdet gælder: kost, vask og servicepakker. Se priser her
Ønsker man sodavand, øl og vin m.m. er dette ikke inkl. i prisen. Der findes køleskab på stuerne, som må benyttes til diverse.
Du skal selv betale for transporten til og fra aflastningspladsen.

Måltiderne

Spisning m.v. foregår ca. indenfor følgende tidspunkter:

Kl. 08 – 9.30 Morgenmad
Kl. 11.30 Middagsmad
Kl. 12 - 14 Middagshvil
Kl. 14.30 Eftermiddagskaffe
Kl. 17.30 Aftensmad
Kl. 20.30 Aftenkaffe

Genoptræning

I den daglige pleje indgår almindelig gangtræning samt vedligeholdelsestræning, der er ansat ergoterapeut og fysioterapeut i afdelingen. Genoptræningen som er visiteret / bevilliget, varetages af ergo- og/ eller fysioterapeuten som er ansat i kommunens træningsteam fra Sundhedscenteret.
 

Personalet

Der er sygeplejersker med relevante kompetencer og erfaring i alle døgnets 24 tilmer, alle 365 dage i året. Andre sundhedsfaglige grupper der bemander akutpladserne er SOSU-assistenter, ergoterapeut og fysioterapeut.

Aktiviteter

Du kan i lighed med de øvrige beboere benytte de tilbud, som er på stedet i forhold til aktiviteter m.v. Der informeres om tilbud på informationstavler og i beboerbladet ”Gnisten”.

Nødkald

Der udleveres nødkald til alle på akut aflastningen. Personalet vil ikke altid være synlige, men du kan ved akutte behov kontakte personalet via nødkaldet.

Kontakt til visitationsenheden

Hvis du har behov for en akut aflastningsplads, kontaktes myndifhedsafdelingen, som er dem der visiterer / henviser til pladserne. Du eller dine pårørende er altid velkommen til at kontakte Visitationsteamet og få en snak med din visitator/kontaktperson.
Visitationen kan trækkes på tlf.: 99 74 19 60 mellem kl. 8 og 9 på alle hverdage.

Fremtiden

Fremtiden planlægges sammen med myndighedsafdelingen / visitationen, som har ansvaret for at aftale et møde, hvor du er velkommen til at have din familie med. Akut aflastningens personale deltager i mødet, for her at give deres faglige vurdering af dit funktionsniveau.

Udskrivelse fra aflastningsplads

Det vil altid være visitator som sammen med dig træffer den endelige beslutning om udskrivelse, boligskift etc.
Visitator sørger for, at kontakt til hjemmeplejen genstartes efter opholdet samt genbestilling af mad, daghjemsophold m.m.

Pårørende information

Besøgstider / telefontider for pårørende:
Man er meget velkommen til at besøge sine pårørende på en aflastningsophold. Dog er det vigtigt, at der er respekt for at vedkommende skal træne og hvile efter behov.

Vi frabeder besøg i tidsrummet kl. 12-14, da der her er middagshvil/ro. Derudover vil vi meget gerne opfordre til, at man ringer mellem 12.00-13.30 ved diverse forespørgsler, da det er vigtigt personalet kan koncentrere sig om beboerne.

Pårørende kan efter aftale med personalet købe diverse drikkevarer efter gældende priser i Ringkøbing-Skjern Kommune, eller det er muligt selv at medbringe drikkevarer og låne service fra anretter køkkenet.
Hvis man som pårørende ønsker at spise med forudbestilles maden hos personalet.

Fjordparken Ældrecenter.
Holmelunden 11
6950 Ringkøbing
Tlf. 99 74 23 15

Telefonnummer til aflastningsafsnittet: 40 34 86 79