Plejeboliger

På Fjordparken Ældrecenter er der 14 plejeboliger.

Det er Ringkøbing-Skjerns visitation der visiterer dig til, om du er berettiget til at bo i en plejebolig. Personalet arbejder ud fra Ringkøbing-Skjerns borgersyn om et aktivt medborgerskab, hvor vi lægger stor vægt på medinddragelse og medindflydelse for både dig og dine pårørende i hverdagen.
Vi fokuserer på dine ressourcer fremfor begrænsninger, hvilket afspejler sig i den pleje du modtager.

En plejebolig er et permanent botilbud.
Personalet vil guide dig og dine pårørende til at møblere dit hjem, så du både kan føle dig hjemme og der samtidig er rum til, at personalet kan hjælpe dig ud fra de behov du har.

Du vil blive tilknyttet en kontaktsygeplejerske og en social- og sundhedsassistent eller social-og sundhedshjælper. Indenfor de første 14 dage efter indflytningen vil du og dine pårørende blive tilbudt en indflytningssamtale, hvor der vil blive klarlagt ressourcer, forventninger og behov. Vi vil tage udgangspunkt i vores pjece Aktiv hverdag og din livshistorie.

For yderligere information læs afsnittet: Om Fjordparken