Personale

På Fjordparken har vi ansat en bred vifte af faggrupper: Sygeplejersker, social og sundhedsassistenter, social og sundhedshjælpere, aktivitetsmedarbejdere, fysioterapeut, ergoterapeut, servicemedarbejdere, sekretærer, køkken og rengøringspersonale.
Derudover har vi social- og sundhedsassistent elever, social- og sundhedshjælper elever og sygeplejestuderende.
Vi har et tæt samarbejde med jobcenteret og har mange i forskellige praktikforløb, både danskere og udlændinge, da vi ser det som vores opgave at vise rummelighed og social ansvar.
Enhedslederen har ansvar for, at den pleje der udføres på stedet udføres forsvarligt efter de normer og regler som er gældende.
De to teamkoordinatorer har hver deres område, hvor de har det sygeplejefaglige ansvar.

Medindflydelse

Dialogen er et vigtigt begreb i arbejdsmiljøet på Fjordparken Ældrecenter. Hver medarbejder er medansvarlig for et fælles positivt arbejdsmiljø, hvor åbenhed, fleksibilitet og engagement honoreres med stor medindflydelse på eget daglige arbejdsområde.
Vi vil gerne nytænke og se mulighederne frem for begrænsningerne.
Der arbejdes med høj faglighed, og stor mulighed for at opkvalificerer sig til de øgede krav der er inden for den primære sektor.

Personalemøder

Der afholdes to fælles personalemøder årligt, hvor der sættes fælles mål, samt faste teammøder med fagligt indhold
Ud over disse møder afholdes der møder i de forskellige enheder samt på tværs i huset for at få huset til at følge samme spor.

Samtaler

Der afholdes MUS i ulige år og GRUS i lige år med alle medarbejdere.

Sygefravær

Vi har fokus på sygefravær og følger kommunens procedure i forhold til samtaler i forbindelse med sygdom. Vi forventer, at man drager ansvar for sit helbred og derved bevarer robustheden i forhold til arbejdslivet.
Vi ser det som et fælles ansvar i personalegruppen at være opmærksom på hinanden som kollegaer og melde ud, hvis man føler bekymring for en kollegas helbred.

Lokal MED

Med-udvalget på Fjordparken Ældrecenter består af ledelsesrepræsentant, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentant og medarbejderrepræsentanter.
Oplysninger om navne på MED- repræsentanter kan fås ved henvendelse til Fjordparken.

Trivselsgruppen

Trivselsgruppen består af arbejdsmiljørepræsentanter, sundhedsagenten, tillidsrepræsentanter, forflytningsvejledere og lederen.