Demensafsnit

På Fjordparken har vi en skærmet enhed med 12 boliger der tilbydes borgere med demens.
Dørene til den skærmede enhed er låste for at, sikre at borgerne ikke kommer til at forlade stedet og ikke kan finde hjem igen. Ligeledes har borgerne et armbånd på og evt. en gps tracker som alarmerer, hvis borgeren mod forventning forlader området. Der er adgang til lukket gårdhave og nogle af lejlighederne har fra terrassedøren adgang til en lukket have.

Der arbejdes ud fra Tom Kitwoods grundantagelser:

  • Alt hvad en person gør og siger er meningsfuldt og derfor vigtigt.
  • Kende personen og se vedkommendes livshistorie som vigtig.
  • Muligt at opretholde stor grad af velbefindende trods sygdommens udvikling.

I demens afsnittet kan vi tilbyde:

  • En hverdag med trygge rammer, kendt personale, struktur og genkendelig døgnrytme ud fra beboerens livshistorie.
  • Mulighed for aktiviteter som gymnastik, gåture og fælles arrangementer.
  • Kvalificeret personale med relevant efteruddannelse, herunder en kontaktperson for demensområdet.
  • Pædagogisk tilgang med fokus på værdighed, livskvalitet og en ”aktiv hverdag”.
  • Tæt samarbejde med demenskoordinatorer i kommunen.

Vi lægger desuden stor vægt på samarbejdet med pårørende, som altid er velkomne. Vi tilbyder en indflytningssamtale og derudover løbende samtaler efter behov.

Vi kan kontaktes på tlf. 99 74 24 52