Ældreboliger under centertag

På Fjordparken Ældrecenter er der 10 ældreboliger under centertag.
Det er Ringkøbing-Skjerns visitation der visiterer dig til, om du er berettiget til at bo i en ældrebolig. Klik her for at læse mere.

Personalet arbejder ud fra Ringkøbing-Skjerns borgersyn om et aktivt medborgerskab, hvor vi lægger stor vægt på medinddragelse og medindflydelse for både dig og dine pårørende i hverdagen. Vi fokuserer på dine ressourcer fremfor begrænsninger, hvilket afspejler sig i den pleje du modtager.

En ældrebolig er et permanent botilbud, hvor visitationen visiterer til de besøg du har behov for.
Du vil blive tilknyttet en kontaktsygeplejerske, en social- og sundhedsassistent eller en social-og sundhedshjælper.

Indenfor de første 14 dage efter indflytningen vil du og dine pårørende blive tilbudt en indflytningssamtale, hvor der vil blive klarlagt ressourcer, forventninger og behov. Vi vil her tage udgangspunkt i vores pjece Aktiv hverdag og din livshistorie.

For yderligere oplysninger læs afsnittet: Om Fjordparken