Om Fjordparken

Fjordparken Ældrecenter er et kommunalt plejehjem som er beliggende i Ringkøbing på Holmelunden 11. (Er en del af område Nord). Fjordparken er bygget i 2012-2013, og taget i brug i november 2013. Det er visitationen der afgør, om man er berettiget til en bolig.

Vi kan tilbyde lyse rummelige lejligheder, frisk produceret mad fra eget køkken, uden om arealer med stisystem, et hyggeligt inde miljø og en aktiv hverdag med aktivitetstilbud fra Fjordparkens personale eller vores store kreds af frivillige.

Vores målsætning er at fastholde et aktivt, trygt og rummeligt miljø for både beboere, pårørende og personale. Der tages afsæt i Ringkøbing –Skjerns kommunes aktive borgersyn. Her støttes beboerne i at bruge deres ressourcer aktivt, for derved fortsat at have et godt og indholdsrigt hverdags liv. Med udgangspunkt i Kommunens borgersyn har Fjordparken udarbejdet en pjece, som præsenteres ved indflytningssamtalen.

Vi yder kvalificeret hjælp til beboere og pårørende. Vi har høje faglige kompetencer, som tager afsæt i den bedste og nyeste tilgængelige viden i forhold til pleje, omsorg, ernæring, aktivering og praktisk service. Alle beboere har en kontaktperson blandt personalet, vi vil gerne dialogen og indbyder altid til snak om eventuelle spørgsmål som giver grund til undring.

Vi vil gerne medinddrage pårørende og frivillige i videst muligt omfang, og mener at åbenhed og smil giver god grobund for et godt samarbejde.

Fjordparken er delt op i fire fløje:

  • Vest fløjen og øst fløjen med i alt 24 boliger, som er en blanding af ældre boliger og plejeboliger.

  • Syd fløjen med 12 skærmede demens boliger.

  • Nordfløjen med 12 akutte aflastningspladser.

 

På Fjordparkens ældrecenter er vores vision:

Faglig omhu – livskvalitet for den enkelte.

Fjordparken er delt op i et aktivitetscenter og et ældrecenter.

Hjertestarter: Fjordparken har en hjertestarter som er placeret uden for indgangen til Aktivitetscenteret.