Hverdagen

Besøgstid

Besøgende er altid velkomne. De fleste beboere sover dog til middag fra ca. kl. 12.30 – 14.30. Der er mulighed for en gæsteseng i boligen.
Der må gerne medbringes husdyr ved besøg.

Forsikring

Det er den enkeltes ansvar et have en indboforsikring. Husets forsikring dækker ikke kontanter og værdigenstande, som opbevares i boligen. Vi henstiller til, at der max. opbevares 500 kr. i kontanter.

Fodpleje, frisør

Som beboer betaler man selv for dette. Personalet kan være behjælpelig med at arrangere dette, så der kommer en fodplejer eller frisør til Fjordparken.

Fysioterapi

Der ydes fysioterapi behandling, efter henvisning fra egen læge.

Fødselsdage

Fødselsdage annonceres på infoskærmene. Vi markere fødselsdagen ved at flaget bliver hejst og personalet kommer og synger for beboeren om morgenen. Hvis beboeren ikke ønsker markering af dagen respekteres dette. Ønsker om menu kan efterkommes på fødselsdagen, dette gælder ikke for borgere i aflastningen. Plejehjemmet sørger for lagkage til eftermiddagskaffen. Ønskes fødselsdagen fejret med gæster, er man meget velkommen til at låne dagligstuen og porcelæn af huset. Evt. levering af mad sker efter aftale med køkkenet.

Hjælpemidler

Personlige hjælpemidler tildeles ud fra en individuel vurdering. Det er de sagsbehandlende terapeuter i kommunen, der i dialog med beboeren og personalet, vurderer behovet for hjælpemidler. Bevilgede hjælpemidler i eget hjem medbringes ved indflytning.

Husdyr

Det er ikke muligt at medbringe egne husdyr. Der er ikke i øjeblikket fælles husdyr på Fjordparken, men vi får ofte besøg af hunde på Fjordparken.

Højtider

Vi fejrer alle årets højtider, som tradition i huset. Der er mulighed for at invitere gæster til disse højtider. Vi forventer, at gæsterne hjælper til og er en del af arrangementet. Skal beboeren ud af huset, skal der bestilles transport 1 ½ måned i forvejen.

Ledsagerkørsel

Det er ikke muligt for personalet, at ledsage beboere til ambulante undersøgelser, lægebesøg m.m. Ved behov for ledsagelse er det pårørende eller andre i beboerens netværk der ledsager. Hvis dette ikke er muligt kontaktes personalet.

Læge

Man beholder sin vanlige praktiserende læge ved indflytningen. Det er dog en fordel, at lægen har adresse indenfor en afstand af 15 km fra ældrecenteret.

Medicin

Medicin bliver, så vidt det er muligt, doseret fra apoteket. Ellers er det assistenter eller sygeplejersker som fortager doseringen og bestiller medicin efter behov. Medicinen bestilles og leveres fra Ringkøbing apotek, hvor der er egenbetaling ved udbringning. Ved levering medsendes en faktura som kan betales via PBS. Det er dog også muligt selv at afhente medicinen på apoteket.

Nødkald

På Fjordparken findes et trådløst nødkaldeanlæg. Du kan få en trykknap enten som halskæde eller som armbånd. I ældreboligerne kan der visiteres til nødkald.
Nødkaldet skal kun bruges i de tilfælde, hvor der er akut brug for hjælp.

Tandlæge

Egen tandlæge/tandtekniker kan benyttes eller man kan blive tilmeldt omsorgstandplejen, hvis man ikke har mulighed for at komme i tandlægens praksis.