Beboere og Pårørende

På Fjordparken Ældrecenter ønsker vi, at personale, beboere og pårørende sammen skaber et rigtigt godt og aktivt hjem med høj grad af livskvalitet, hvor tryghed, omsorg, genkendelighed og en aktiv hverdag er de bærende elementer.
Vi opfordrer til at der laves en livshistorie, så personalet kan hjælpe beboeren ud fra vaner og rytmer fra det levede liv med forskellige dagligdagsaktiviteter.

Som beboer på Fjordparken ældrecenter får man tildelt to kontaktpersoner. Der afholdes to gange årligt et fælles dialogmøde, hvor pårørende og beboere indbydes til en snak om, hvordan det er at bo på Fjordparken.