Bussen

Vennekredsen har i december 2013 sponsoreret en bus til Fjordparkens beboere. Der er plads til 9 personer i bussen og der er god plads til kørestolsbrugere. Bussen kan køres med almindeligt kørekort, man skal dog instrueres i fastspænding af kørestole. Bussen kan efter gældende regler lejes/lånes af beboere. Personalet er behjælpelige med at arrangere dette.